Wicca és a boszorkány istennő, Aradia születése

Wicca, a zöld boszorkányság

Ez a legősibb vallás, amelyet a sorozatos boszorkány üldözések és az intolerancia teljesen elnyomott,s az eltűnés szélére sodort.Követői bujkálni kényszerültek, mert illegálisnak számított hitük gyakorlása. Sok boszorkány halt meg ártatlanul. A monoteista vallások el akarták törölni a boszorkányság minden ágazatát, leginkább erőszakkal. Wicca csoportok csak az 1950-es, 60-as években léptek újra a nyilvánosság elé. Mára rengeteg követője van, főleg nyugaton.

Mit hirdet a Wicca?
Csak egy dolgot: "Tégy amit akarsz, de ne árts másoknak!"
Nincsenek törvényei, a legszabadabb vallás. De!! Minden bűn, amit elkövet a boszorkány, háromszorosan száll vissza rá. Ilyen például az átok!

A Wicca alapvető tanításai /Tündérek hagyatéka c. könyv/ :
- a boszorkányságnak nincsenek dogmái, azaz nincsenek olyan hittételei, amit kötelező elhinni
- a boszorkányok függetlenek, mert nem állnak semmiféle fennhatóság alatt, nincsenek uralkodóik, vezetőik. A magasabb rangú beavatottak sem parancsolhatnak az alacsonyabb rangúaknak, és a covenek (boszorkány társaság) alapítói vagy vezetői sem gyakorolhatnak semmiféle hatalmat a coven tagjai felett
- a boszorkány vallás nyitott minden vallási, metafizikai és okkult rendszer irányában, amely nem vonja kétségbe létjogosultságát
- a Wicca boszorkányság nem térítő vallás
- a boszorkányoknak nincsenek pontokba szedett erkölcsi szabályaik. Az egyetlen erkölcsi szabályuk: "Tégy, amit akarsz, de ne árts másoknak!"
- a boszorkányok a két nem tökéletes egyenrangúságát tisztelik és szeretik. Nem csak női vagy férfi istent tisztelnek, hanem egy párt, istent és istennőt.
- a boszorkány anyjaként tiszteli és szereti a Földet, mindent megtesz megóvása érdekében. A természetet tartja a legigazibb templomnak
- a boszorkány egyik legfontosabb tevékenysége a gyógyítás: saját maguk, társaik, rokonaik,...stb., meg a Föld gyógyítása
- minden rosszindulatú híresztelésekkel szemben a boszorkány vallásnak semmi köze a sátánizmushoz. A sátánizmus az egy megfordított kereszténység, lázadás a keresztény isten, az erkölcs, az egyház ellen, tehát van köze a kereszténységhez. Ezzel szemben a boszorkányság teljesen független a kereszténységtől, mivel jóval annak megszületése előtt alakult ki
- az ősi hit nem ismer ördögöket, démonokat, ártó szellemeket. Szerintük az elementálok olyanok, mint az állatok: nem jók, nem rosszak
- a boszorkányságnak része a mágia, melyet mindenki gyakorolhat
- szerintük nincs külön fehér vagy fekete mágia, csak egy féle van, melyet lehet jó vagy rossz célokra használni. nem használják ártó célokra a mágiát, csak legvégső esetekben (vagy akkor sem), mert tudják, visszaszáll rájuk.

A boszorkányság legfőbb céljai:
1, az ősi hit életre keltése,
2, az ősi tudás visszaszerzése,
3, az ősi erő újbóli birtokbavétele.
Az ősi hit, amely a természet látható és láthatatlan erőinek tiszteletén alapszik, segít visszaszerezni az ősi tudást, azaz a harmadik szem megnyitásával egyezik, amely lehetővé teszi, hogy újból életre keltsük és birtokba vegyük a bennünk szunnyadó, határtalan isteni erőt.

Aradia, avagy a boszorkányok istennője:
Mára már nem sok boszorkány hisz benne. Olasz istennő, anyja Diana. A teremtés kezdetén kettéosztotta önmagát, hogy megteremtse a világ két princípiumát, a sötétséget és a fényt. Õ maga a sötétségben maradt, a fényt pedig átengedte fiának és egyben fivérének, Lucifernek (Lucifer=Fényhozó). Diana, akit vonzott a fény, fekete macska alakjában elcsábította Lucifert és ennek gyümölcse lett Aradia, akit a boszorkány istennőként tisztelnek. Õ volt az első boszorkány. Később miután az emberek elfordultak az ősi istenektől, Aradia is eltávozott a Földről, de megígérte hű híveinek, hogy egyszer majd visszatér..

Képek


Oldalak

    Képek


    Oldalak